Kontakt

adres:                                      44-310 Radlin ul. Mariacka 9

telefon kontaktowy:                600 258 916

e-mail stowarzyszenia:            tecza.radlin@gmail.com